NIDM

Van: Louis <louis.masson@telenet.be>
Date: wo 26 aug. 2020 om 18:14
Subject: Spelerslijst Nidm

Gezien de late verschijning van de lijst van Ere klasse spelers is besloten dat :
De spelers die vermeld waren op de oorspronkelijke inschrijvingslijsten NIDM als Ere klasse spelers, op hun plaats zoals vermeld op de originele lijst, mogen blijven spelen.
Deze spelers werden op de lijst aangeduid in het oranje. Indien een club alsnog zijn ploeg wilt aanpassen volgens de oorspronkelijke lijst mogen zij dit doorgeven.
De spelers blijven hoofdklasse en zijn dus niet geplaatst voor BB. Zie ook de kalenders.

Jammer genoeg moeten we het FF van twee ploegen melden wegens moeilijkheden met buitenlandse spelers door CORONA. Ploegen Herentals 3 in afdeling 3D en De Noorderkempen 2 in afdeling 4B. Deze wedstrijden werden BYE gezet in de kalenders.
Voor de uitslagen zal een FF Score genoteerd worden, u hoeft GEEN wedstrijdblad op te sturen. Indien vragen sta ik natuurlijk steeds ter beschikking, liefst per email.

Respecteer de corona maatregelen, draag steeds uw mondmasker en indien u ook maar enige symptomen heeft, ga niet spelen.

Grt,
Louis Masson


Onze ploegen sportjaar 2022-2023

 

Opgelet :

De basisploegen worden gevormd door een eigen vrije keuze van 4 basisspelers per ploeg.

De volgorde van de spelers in een ploeg wordt STEEDS bepaald door hun plaats op de ranglijst:

Algemeen principe:

  • via een vervanging kan een ploeg nooit sterker worden dan de basisploeg.
  • Een speler uit de basisploeg kan alleen vervangen worden door een speler van dezelfde klasse of een speler van een lagere klasse.
  • Een basisspeler uit eender welke ploeg mag nooit opgesteld worden in een lagere ploeg.


Uitzondering om geen onoverkomelijke problemen te scheppen in de ploegen met lager gerangschikte spelers wordt de volgende regeling toegestaan :

wat betreft de klassen 3,4 en 5 (22 , 18 en 15 ptn) is de vervanging “vrij” , d.w.z. dat bv. een speler van 15 of 18 ptn ook kan vervangen worden door een speler van 22 ptn (maximaal). Evenwel blijft de regel gelden dat geen basisspeler uit een “hogere” ploeg kan dienst doen als vervanger.

Er zijn geen regels voor het aantal vervangingen, In geval van vervanging wordt, zoals steeds de volgorde van de ranglijst gerespecteerd. Worden niet aanzien als buitenlandse spelers: spelers van Exc. tot en met 5de klasse.
Wijziging sportjaar 2015-2016 : "R" (reservespeler) is niet meer toegelaten.