NIDM


Onze ploegen sportjaar 2023-2024

BC Quality Zele 1

Franky Dupont, Tommy Raemdonck, Marc Baetens en Koen Boone

BC Quality Zele 2

Marc Cloet, Luc De Rycke, Martin Bocklandt en Dirk De Paepe

BC Quality Zele 3

Edmond Baele, Kevin Van Gelder, Leo Boone en Wim Van Goethem

BC Quality Zele 4

Alain Van Der Vorst, Dirk Weemaes, Marc Van Der Vorst en Guido Van Haute

Opgelet :

De basisploegen worden gevormd door een eigen vrije keuze van 4 basisspelers per ploeg.

De volgorde van de spelers in een ploeg wordt STEEDS bepaald door hun plaats op de ranglijst:

Algemeen principe:

  • via een vervanging kan een ploeg nooit sterker worden dan de basisploeg.
  • Een speler uit de basisploeg kan alleen vervangen worden door een speler van dezelfde klasse of een speler van een lagere klasse.
  • Een basisspeler uit eender welke ploeg mag nooit opgesteld worden in een lagere ploeg.


Uitzondering om geen onoverkomelijke problemen te scheppen in de ploegen met lager gerangschikte spelers wordt de volgende regeling toegestaan :

wat betreft de klassen 3,4 en 5 (22 , 18 en 15 ptn) is de vervanging “vrij” , d.w.z. dat bv. een speler van 15 of 18 ptn ook kan vervangen worden door een speler van 22 ptn (maximaal). Evenwel blijft de regel gelden dat geen basisspeler uit een “hogere” ploeg kan dienst doen als vervanger.

Er zijn geen regels voor het aantal vervangingen, In geval van vervanging wordt, zoals steeds de volgorde van de ranglijst gerespecteerd. Worden niet aanzien als buitenlandse spelers: spelers van Exc. tot en met 5de klasse.