Interclubcompetitie K.B.B.B.

 

Onder auspiciën van de Koninklijke Belgische Biljart Bond worden verschillende interclubcompetities georganiseerd, zowel op KB (Klein Biljart) als op MB (Match Biljart). De bond waakt er over dat deze competities eerlijk en volgens de in biljartmiddens geldende regels verlopen.

 

Biljartclubs

 


Nationale Interclub Driebanden Matchbiljart

 

N.I.D.M. (Europabeker).


Alle bij de bond aangesloten clubs kunnen ploegen inschrijven die bestaan uit 4 spelers. De competitie is ingedeeld in verschillende klassen, van 1e afdeling tot en met 4e afdeling. Om organisatorische reden worden de verschillende afdelingen, afhankelijk van het aantal deelnemende ploegen, onderverdeeld in één of meer reeksen.
Iedere ploeg speelt in de loop van het sportjaar 2 keer tegen alle andere ploegen uit de reeks waarin zij zijn ingeschreven, één heen- en één terugmatch. In principe speelt elke ploeg iedere week 1 wedstrijd.


Beker der Gewesten

 

A. Vrijspel (organisatie verplicht )

Speler 1: 30 / 40 /55 Klein biljart
Speler 2: 55 / 70 / 90 Klein biljart
Speler 3: 90 / 120 / 160 Klein biljar 

B. Bandstoten (organisatie vrijblijvend.  te beslissen op Gewestelijk vlak)

Speler 1: 20 / 30 / 40 Klein biljart
Speler 2: 30 / 40 / 55 Klein biljart
Speler 3: 55 / 80 / 110 Klein biljart 

C. Kader KB (organisatie vrijblijvend. te beslissen op Gewestelijk vlak)

Speler 1: 60 / 90 / 120 Klein biljart
Speler 2: 90 / 120 / 160 Klein biljart
Speler 3: 120 / 160 / 220 / 300* Klein biljart 

 

een speler van exc. driebanden en kader kan geen N.F spelen!

 

D. Driebanden Klein Biljart (organisatie verplicht )

Speler 1: 18 / 22 / 27 Klein biljart
Speler 2: 22 / 27 / 34 Klein biljart
Speler 3: 27 / 34 / 42 Klein biljart

E. Driebanden Matchtafel (organisatie vrijblijvend. te beslissen op Gewestelijk vlak) 

(naar verminderde punten)

Speler 1: 15=>10 / 18=>12 / 22=>15 Matchtafel
Speler 2: 18=>12 / 22=>15 / 27=>18 Matchtafel
Speler 3: 22=>15 / 27=>18 / 34=>23 / 42=> ? Matchtafel

F. Vrijspel Hogere klassen

Speler 1: 160 / 220 / 300 Klein biljart
Speler 2: 160 / 220 / 300 Klein biljart*

G. Vrijspel Matchtafel  

Speler 1 : 90 / 120 / 200
Speler 2 : 120 / 200 / 300


Effectieve spelers Beker der Gewesten kunnen slechts opgesteld worden in twee ploegen (ook cluboverschrijdend !). In de resterende BdG competities dienen ze als reservespelers opgesteld te worden.


Schaal Alexis

 

Nationale Clubcompetitie "mixte" op MatchBiljart

 

speler 1 : BAND 1ste, 2de of 3de klasse (90 / 70 / 55)          
speler 2 : VRIJ  2de, 3de of 4de klasse (120 / 90 / 60)           
speler 3 : KADER 47/2 : 3de, 4de of 5de klasse (90 / 70 / 50)

Mixte KB

 

Nationale Clubcompetitie "mixte" op Klein Biljart

 

speler 1 : BAND 3de of 4de klasse (55 / 40)                              
speler 2 : VRIJ  2de, 3de of 4de klasse (160 / 120 / 90)             
speler 3 : KADER 38/2 : 2de, 3de of 4de klasse (160 / 120 / 90)