NIEUWSBERICHTEN HISTORIEK OMVAT OVERLIJDENS, TORNOOIEN EN NUTTIGE INFORMATIE

 

OVERLIJDENS clubleden

 

Op 20 januari 2021 hebben we het plotse overlijden moeten vernemen van André TEMPELS.

Op 2 januari 2021 is Marc BAEYENS overleden aan het gevolg van een slepende longziekte.

Op 28 januari 2020 is Herman DE FLO overleden na paliatieve verzorging.

Op 16 oktober 2019 is Willem VAN KERCKHOVE onverwacht overleden.

Op 8 februari 2019 hebben we het overlijden vernomen van Gunther WUYTACK.

Op 3 januari 2019 is plots van ons heengegaan, Rony VAN BRUYSSEL.

Op 16 september 2018 is Peter BRACKE overleden. Hij was de 1e uitbater van ons Quality lokaal.

Op 21 augustus 2018 hebben we het overlijden vernomen van Freddy VAN KERCKHOVE.

Op 5 juli 2018 is Stany COWIE totaal onverwacht van ons heengegaan.

Op 8 mei 2017 moesten we het plotse overlijden vernemen van Honoré RAEMDONCK.

Op 19 februari 2016 heeft Gunther DE BELEYR een levensmoedige maar ongelijke strijd verloren.

Op 9 december 2016 heeft Gilbert COMMERMAN het aardse leven verlaten.

Op 16 oktober 2014 is na een slepende ziekte Urbain VAN LANDEGHEM overleden.

Op 7 Januari 2014 is ons plots ontvallen, Remi SCHEPENS.


NUTTIGE INFORMATIE
Nieuwe lakens !

 

In augustus 2020 zijn 4 wedstrijdtafels vernieuwd : Biljartfabriek Verhoeven stelde deze in Quality perfect in orde, inclusief nieuwe lakens, nieuwe rubbers en stootlatten op de banden. Daar is dus voorlopig weinig op gespeeld door corona-sluiting.
Hoe we in de competitie van 2021-2022 zullen presteren is nog een vraagteken ... als het Corona-virus opnieuw geen stokken in de wielen steekt.


Windows10 updates ?

Wordt in de browser EDGE niet altijd de laatste versie van bepaalde pagina's weergegeven op uw computer ?
Duurt het lang vooraleer een bepaalde pagina gedownload is ?
Hoe komt dat ?


Examen Gewestelijk Scheidsrechter KBBB

De Gewestelijke Arbitrage Commissie van B-VL richtte tijdens het seizoen 2020-2021 opnieuw een toegangsexamen in voor de functie van Gewestelijk scheidsrechter KBBB-FRBB voor de regio Beide Vlaanderen in.

Deze proeven gingen niet door om reden van te weinig belangstelling. Mogelijks zal een nieuw toegangsexamen voorgelegd worden in 2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wedstrijden van de KBBB

Net als vorig sportjaar heeft de NSC en RvB van de KBBB beslist dit seizoen vervroegd af te sluiten ten gevolge de coronamaatregelen en sluiting van de horeca.
Alle gespeelde wedstrijden werden als dusdanig geannuleerd.
11/03/2021

De Nationale Sportcommissie en de Raad van Bestuur van de KBBB hebben in onderling overleg besloten het seizoen 2019-2020 definitief af te sluiten.
24/04/2020

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nieuw adres KBC Metro

Parochie St-Pieters Buiten, Sint-Pietersaalststraat 76, 9000 Gent
Het nieuwe lokaal zal open zijn vanaf 06/01/2020 om 18h00
Vanaf maandag 20/01/2020 zijn de biljarts operatief in de nieuwe zaak.
Openingsuren :
MA, WOE, VRIJ : 18h00 - 23h00. ZON : 09h00 - 13h00
Vanaf Maandag 20/01/2020 kunnen alle thuis wedstrijden Van KBC Metro1 en KBC Metro2 gewoon doorgaan in het nieuwe lokaal.


______________________________________________________________________________________________________________________________________

Sportreglementen

Vanaf sportjaar 2019-2020 zijn enkele kleine wijzigingen in de sportreglementen van toepassing.

Onder andere :
- soort laken waarmee de tafels bedekt mogen zijn (Art.2/2)
- te spelen punten band MB 70 ipv 80. (blz 65-67). Ook in Schaal Alexis (Art.9/2.A)