ARBITRAGE

Leden spelers-KBBB opgelet !

 

Het zal je allicht niet vreemd zijn dat er in verschillende clubs problemen zijn om een scheidsrechter te vinden voor officiële KBBB-wedstrijden ?
In bondskringen wordt men meer en meer met dit probleem geconfronteerd en men denkt er ernstig over na om in de toekomst strenger op te treden : bij gebrek aan een scheidsrechter zou de thuisspeler de wedstrijd verliezen ... met een geldboete er bovenop.

Om alle problemen te vermijden zullen wij in de BC Quality de volgende regel hanteren (zie art.11 van ons clubreglement) :

Een clublid of ploeg die een officiële thuiswedstrijd moet spelen voor KBBB moet zelf tijdig met een ander clublid de nodige afspraken maken voor arbitrage.

" Wie officiële wedstrijden speelt moet zich realiseren dat arbitrage deel uitmaakt van het biljarten. Het is dan ook niet meer dan normaal dat iedere speler daartoe zijn steentje bijdraagt. Je mag niet rekenen op de goodwil van altijd dezelfde personen/clubleden.
Evenveel wedstrijden arbitreren als je zelf thuiswedstrijden speelt is toch niet te veel gevraagd ? Iemand anders moet dat immers ook voor jou doen ! "


Het Bestuur


Onze officiële scheidsrechters

NAAM EN VOORNAAM

NATIONAAL

ERE-NATIONAAL

GEWESTELIJK


Saey Etienne


Boone Leo


Drieband - Vastliggende ballen terugleggen

 


Drieband - Uitgesprongen ballen terugleggen

 


Arbitragereglementen