ALLERLEI INFO KBBB

Biljartetiquette

Zoals alles heeft ook de biljartsport zijn eigen gewoonten en gedragsregels. Dit zijn enkele regels waaraan men zich dient te houden zodat de matchen 'sportief' doorgaan. De meeste hiervan zijn zelfs verplichte regels in het Nationaal Sportreglement van de K.B.B.B.
Bij officiële matchen is het van groot belang om deze regels in acht te nemen, maar zelfs bij vriendenmatchen zal men het waarderen indien U zich hieraan houdt.

Tijdens de partij:

Men zet zijn GSM uit tijdens het spelen van een match.
Het is gebruikelijk bij de aanvang van de partij de tegenstander een (hand) ELLEBOOG te geven en hem/haar een goede partij toe te wensen.
De bewondering voor een op mooie wijze gemaakte carambole van de tegenstander kan tot uiting gebracht worden door met de vingers te knippen.
Na het missen van een carambole dient U onmiddellijk op de U voorbehouden stoel plaats te nemen.
Na het veroorzaken van een 'kets' wacht U met het bewerken van de pomerans totdat U zelf weer aan de beurt bent.
Na het maken van een geluksstoot (varkentje) is het gebruikelijk dat men zich verontschuldigt. Als uw tegenstander een geluksstoot maakt onthoudt U zich van commentaar.
Leg het krijtje nooit met de smeerzijde op de rand van het biljart. Zowel de kledij als het biljart worden hierdoor bevuild. Na een misser wordt het krijtje ook steeds meegenomen naar de zitplaats.
Indien U tijdens de partij gebruik wilt maken van een 'sanitaire' stop, of even de handen wilt wassen, dient U hiermee te wachten totdat je zelf weer aan de beurt bent. Tevens dient U hiervoor toelating te vragen aan de scheidsrechter. Bij alle omstandigheden, waarbij men zich van de biljarttafel wenst te verwijderen, dient men de toelating van de scheidsrechter te vragen.
Het kan gebeuren dat U, bij het uitvoeren van een lastige stoot, hinder ondervindt van de lamp. Men kan de scheidsrechter dan verzoeken deze uit de weg te houden, deze zal U gaarne hiermee van dienst zijn.
Het is in het belang van beide spelers dat alles wat concentratieverlies teweeg brengt, vermeden moet worden. Daarom getuigt het van onsportief gedrag dat men met de omstaanders of de tegenspeler praat als de tegenspeler aan de beurt is.
Houdt ook rekening met spelers die op andere tafels aan het biljarten zijn. Vermijdt zoveel mogelijk luidruchtige gesprekken.
Als je een stoot beëindigd hebt, kijk dan - vooraleer je te verplaatsen - eerst naar de naburige tafel of je daar geen speler hindert die aan zijn voorbereiding voor de volgende stoot begonnen is.
Onthoudt U van alle commentaar zowel op uw eigen spel en zeker op het spel van uw tegenspeler.
De scheidsrechter heeft de leiding over de match. Bij twijfelachtige beslissingen kan men op een beleefde manier uitleg vragen. Blijft de scheidsrechter bij zijn beslissing onthoudt men zich verder van alle commentaar.
Als U als eerste de partij beëindigt, en uw tegenspeler heeft nog de nabeurt, wacht dan met het losschroeven van de keu tot uw tegenspeler deze nabeurt voltooid heeft.
Als uw tegenspeler de partij heeft gewonnen, feliciteer hem dan. De beide spelers bedanken ook de schrijver en de scheidsrechter voor de verleende medewerking.
Zijn er tijdens de partij zaken voorgevallen waar men het niet eens mee is, en welke niet in der minne konden geregeld worden, kan men deze altijd op het wedstrijdblad vermelden VOOR dat men dit ondertekent. Naderhand heeft men geen verweer meer.