LEdEN

Om de privacy te beschermen is de ledenlijst en de verslagen van vergaderingen uitsluitend toegankelijk voor clubleden.
Uw toegangscode is noodzakelijk.
De toegang tot deze gegevens is beveiligd en ze kunnen door internet-zoekrobots niet opgespoord worden.
Deze website gebruikt geen cookie's en haalt dan ook geen informatie van uw PC.

PRIVACYVERKLARING

De door de leden aan de club medegedeelde persoonlijke gegevens worden verwerkt in een geautomatiseerd bestand bestemd ten behoeve van de algemene ledenadministratie van BC QUALITY. Alle leden van BC QUALITY hebben toegang tot deze gegevens met een toegangscode. De club kan deze gegevens ter beschikking stellen van uitsluitend de K.B.B.B. of een andere biljartbond waarbij de club is aangesloten.
De betrokken persoon heeft het recht kennis te krijgen van die gegevens. Indien deze onjuist of onvolledig zijn kan hij de verbetering ervan vragen. Het lid dat van dit recht gebruik wil maken kan dit doen via een schriftelijke aanvraag, gedateerd en ondertekend, te richten aan de secretaris van BC QUALITY.


Lees hier meer over de betreffende wetgeving

DE LEDENLIJST RAADPLEGEN
Toegangscode :   
Uw toegangscode staat op uw lidkaart

Werkt het niet ?

Als je met een browser werkt die met deze toegangscontrole problemen heeft, klik dan bovenaan rechts (in de bovenhoek van uw scherm) op   ...   en kies " Met Internet Explorer openen "

Als je informatie wil weten over leden, neem dan contact met de webmaster van BC Quality. Zie CLUB
   

Naast de ledenlijst krijg je eveneens inzage in de verslagen van :
- Algemene Ledenvergaderingen
- Vergaderingen van KBBB district Waasland

FORMULIEREN

Aanvraag lidmaatschap BC QualityAanvraag  / transfer licentie bij de Koninklijke Belgische Biljartbond
Informatieblad individuele- en ploegen-competities