INTERCLUB
 
Interclubcompetitie K.B.B.B.

Onder auspiciën van de Koninklijke Belgische BiljartBond worden verschillende interclubcompetities georganiseerd, zowel op KB (Klein Biljart) als op MB (Match Biljart). De bond waakt er over dat deze competities eerlijk en volgens de in biljartmiddens geldende regels verlopen.

Biljartclubs

 

Nationale Interclub Driebanden Matchbiljart

N.I.D.M. (Europabeker).

Alle bij de bond aangesloten clubs kunnen ploegen inschrijven die bestaan uit 4 spelers. De competitie is ingedeeld in verschillende klassen, van 1e afdeling tot en met 4e afdeling.Om organisatorische reden worden de verschillende afdelingen, afhankelijk van het aantal deelnemende ploegen, onderverdeeld in één of meer reeksen.
Iedere ploeg speelt in de loop van het sportjaar 2 keer tegen alle andere ploegen uit de reeks waarin zij zijn ingeschreven, één heen- en één terugmatch. In principe speelt elke ploeg iedere week 1 wedstrijd.

Beker der Gewesten
A. Vrijspel (organisatie verplicht ) D. Driebanden Klein Biljart (organisatie verplicht )
Speler 1: 30 / 40 /55 Klein biljart
Speler 2: 55 / 70 / 90 Klein biljart
Speler 3: 90 / 120 / 160 Klein biljar
  Speler 1: 18 / 22 / 27 Klein biljart
Speler 2: 22 / 27 / 34 Klein biljart
Speler 3: 27 / 34 / 42 Klein biljart
B. Bandstoten (organisatie vrijblijvend.  te beslissen op Gewestelijk vlak) E. Driebanden Matchtafel (organisatie vrijblijvend. te beslissen op Gewestelijk vlak) (naar verminderde punten)
Speler 1: 20 / 30 / 40 Klein biljart
Speler 2: 30 / 40 / 55 Klein biljart
Speler 3: 55 / 80 / 110 Klein biljart
  Speler 1: 15=>10 / 18=>12 / 22=>15 Matchtafel
Speler 2: 18=>12 / 22=>15 / 27=>18 Matchtafel
Speler 3: 22=>15 / 27=>18 / 34=>23 / 42=> ? Matchtafel
C. Kader KB (organisatie vrijblijvend. te beslissen op Gewestelijk vlak) F. Vrijspel Hogere klassen
Speler 1: 60 / 90 / 120 Klein biljart
Speler 2: 90 / 120 / 160 Klein biljart
Speler 3: 120 / 160 / 220 / 300* Klein biljart
  Speler 1: 160 / 220 / 300 Klein biljart
Speler 2: 160 / 220 / 300 Klein biljart
* een speler van exc driebanden en kader kan geen N.F spelen! G. Vrijspel Matchtafel
    Speler 1 : 90 / 120 / 200
Speler 2 : 120 / 200 / 300
Effectieve spelers Beker der Gewesten kunnen slechts opgesteld worden in twee ploegen (ook cluboverschrijdend !). In de resterende BdG competities dienen ze als reservespelers opgesteld te worden.
     
Schaal Alexis Mixte KB
Nationale Clubcompetitie "mixte" op MatchBiljart Nationale Clubcompetitie "mixte" op Klein Biljart
speler 1 : BAND 1ste, 2de of 3de klasse (90 / 70 / 55)
speler 2 : VRIJ  2de, 3de of 4de klasse (120 / 90 / 60)
speler 3 : KADER 47/2 : 3de, 4de of 5de klasse (90 / 70 / 50)
speler 1 : BAND 3de of 4de klasse (55 / 40)
speler 2 : VRIJ  2de, 3de of 4de klasse (160 / 120 / 90)
speler 3 : KADER 38/2 : 2de, 3de of 4de klasse (160 / 120 / 90)